top of page

Join Us

Bli med som frivillig

American Festival sin suksess skyldes i stor grad stabilitet og lojalitet fra de mange frivillige som har stått på siden oppstarten i 2010. Hvert år bidrar det mange frivillige for at festivalen gjennomføres på fantastisk vis.

Frivillige.jpg

Lag og foreninger oppforders også til å melde seg som frivillig. Lurer du på noe, kontakt oss gjerne:

Barn som løfter hender i klasserommet
Bar.jpg
Men frivillighet

Lag og foreninger oppforders også til å melde seg som frivillig.
Lurer du på noe, kontakt oss gjerne.

Meld deg som frivilling

Bli med i dugnadsgruppen vår på Facebook:

Dette er noen av områdene til de frivillige:

  • Vakthold

  • Bar

  • Miljø (bidra til en ren festival)

  • Billettsalg

  • Bongesalg

  • Camp-vakt

  • Rigging av telt

bottom of page