Walk of Fame

Christina.PNG

Hvem kan få en stjerne?

Stjernene tildeles personer som har bidratt til å sette Lista og den amerikanske kulturarven på kartet.
Stjernene sponses i sin helhet av firma eller privatpersoner, som ønsker å bidra på en helt unik måte.

Vi ønsker flere nominerte, og utfordrer herved dere alle til å komme med forslag.

Walk of fame

Disse har til nå fått en stjerne:

Kjell Elvis - entertainer (sponsor: Tratec Teknikken).
Svein Skårdal - grunnlegger av American Festival
(sponsor: Trunken).
Siv Ringdal - forfatter og etnolog
(sponsor: Asbjørn Frigstad).

Christina H. L. Breisnes

Walk of Fame.jpg