top of page
Christina.PNG

Hvem kan få en stjerne?

Stjernene tildeles personer som har bidratt til å sette Lista og den amerikanske kulturarven på kartet.
Stjernene sponses i sin helhet av firma eller privatpersoner, som ønsker å bidra på en helt unik måte.

Vi ønsker flere nominerte, og utfordrer herved dere alle til å komme med forslag.

Walk of fame

Disse har til nå fått sin egen stjerne:
 

 • Kjell Elvis - entertainer sponsor: Tratec Teknikken
   

 • Svein Skårdal -
  grunnlegger av

  American Festival
  sponsor: Trunken

   

 • Siv Ringdal -
  forfatter og etnolog

  sponsor: Asbjørn Frigstad

   

 • Christina H. L. Breisnes
   

 • Kristy Kongevold
  sponsor: Farsund kommune

Walk of Fame.jpg
American festival 2023.jpg
bottom of page