NORWEGIAN-AMERICAN CITIZENS MEET & GREETimg 0607

Norwegian-American citizens: Meet & Greet

Torsdag 27.juni kl. 18.00, inviterer vi Norwegian-American citizens til en Meet & Greet på Herredshuset i Vanse.
Her kommer blant annet Erling Dugan fra Viking Lodge Norge og forteller.
Det legges opp til en kveld hvor man kan møte, samtale og treffes.

More information will follow
Det vil bli enkel bevertning.

* FREE ENTRANCE*